Tájékoztató a magáncsőd eljárásról

A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ADÓSSÁGRENDEZÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNNYEL (ÚGYNEVEZETT MAGÁNCSŐDDEL) KAPCSOLATOS LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK

ÖSSZEFOGLALÓ A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ADÓSSÁGRENDEZÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSRÓL >>

Az Országgyűlés 2015. június 30-án fogadta el a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvényt, melynek elsődleges célja, hogy a fizetési nehézségekkel küzdő természetes személyek adóssága az ehhez szükséges vagyon és jövedelem felhasználásával, szabályozott keretek között rendezésre kerüljön és fizetőképességük helyreálljon.

Magáncsődvédelem alatt az adós és hitelezőik érdekeinek összehangolásával, szigorú előírások betartásával, állami felügyelet mellett valósul meg az adósságok rendezése, oly módon, hogy annak eredményeképpen az adós mentesülhet tartozása egy részétől. A törvényről, annak részleteiről valamint az általános tudnivalókról az alábbiakban olvashat bővebben.

 

Bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás általános tudnivalói

Az eljárás a magánszemélynek, egyéni vállalkozónak, őstermelőnek minősülő ügyfelek számára akkor jelenthet megoldást a pénzügyi problémákra, ha az ügyfél rendelkezik vagyonnal és rendszeres jövedelemmel, de tartozásainak összege nem haladja meg vagyonának kétszeresét. Ezen felül további feltétel még, hogy az, aki aláveti magát az eljárásnak vállalja, hogy minimum 5 éven keresztül törleszti a tartozásait az adósságrendezési megállapodásnak megfelelően, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a kedvezményekért cserébe pénzügyeit rendszeresen ellenőrizzék.

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy 2016. szeptember 30-ig az eljárás kezdeményezéséhez mindenképpen szükséges, hogy az adós, vagy adóstárs tulajdonában legyen olyan lakóingatlan, amelyet kölcsönszerződés biztosítékául pénzügyi intézmény javára jelzálogjog terhel, vagy az adósnak, adóstársnak legyen pénzügyi intézménnyel kötött lízingszerződése lakóingatlanra.

Felhívjuk figyelmét a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapjára, ahol a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás (továbbiakban: Magáncsőd) általános tudnivalóiról tájékozódhat bővebben az alábbi linkre kattintva, valamint meggyőződhet arról, hogy Ön részese lehet-e a Magáncsőd eljárásnak.

A Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapja

 

Magáncsőd eljárás kezdeményezése

Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét arra, hogy az adósnak a csődvédelemre vonatkozó igényét a főhitelezőnél írásban kell kezdeményeznie. Abban az esetben, ha adóstársa is van, vele közösen. (Az adóstársak egymásnak meghatalmazást adhatnak az eljárással kapcsolatos ügyintézésre, jognyilatkozatok megtételére.)

Magánszemélynek minősülő ügyfeleink az adósságrendezési eljárást a Családi Csődvédelmi Szolgálat honlapjáról letölthető előírt formanyomtatványok és jognyilatkozatok kitöltésével kezdeményezhetik. A kérelmeket személyesen benyújthatják a Lombard Lízing Zrt. személyes ügyfélszolgálatán (6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 85-87.), vagy postai úton a 6701 Szeged; Pf. 739.  postafiók számra beküldhetik, amennyiben a Lombard Lízing Zrt. főhitelezőnek* minősül. A személyes ügyfélszolgálatok nyitva tartását a honlapunk „Ügyfélszolgálat” menüpontja alatt tekintheti meg.

*Főhitelező:

a) a Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel bejegyzett, a hitelintézetekre és a befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2013. június 26-i 575/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó mindazon hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás hitelező, akinek zálogjoga az adós (adóstárs), az adós vagy adóstárs közeli hozzátartozója lakhatását biztosító ingatlanon vagy a zálogkötelezett ingatlanán az említett pénzügyi intézmények közül az első helyen - több ingatlan, azaz több elsőhelyi zálogjogosult esetén az, akinek zálogjoga korábbi időpontban került bejegyzésre - áll fenn, vagy

b) az adós (adóstárs) vagy közeli hozzátartozói lakhatását biztosító ingatlanra kötött pénzügyi lízingszerződés jogosultja,

A főhitelező nem köteles a 2015. évi CV. törvényben a főhitelezők számára felsorolt feladatokat ellátni, ha az adós vagy az adóstárs tartozásai nem csak kizárólag vele, illetve a vele a számviteli jogszabályok szerint kapcsolt vállalkozásokkal szemben állnak fenn.

Nyomtatványok

 

Panaszkezelés

Tájékoztatjuk Tisztelt ügyfeleinket, hogy a magáncsőd eljárással kapcsolatos ügyfélpanaszok kezelésére a Lombard Csoporthoz tartozó pénzügyi intézmények (Lombard Lízing Zrt., Lombard Ingatlan Zrt.) panaszkezelési szabályzata az irányadó, melyet megtekinthet az alábbi linkre kattintva.

Panaszkezelési Szabályzat

 

Tájékoztatók, letölthető dokumentumok

 

 

A+ A-
© 2006-2017. Lombard Lízing Zrt. Minden jog fenntartva