Gépjármű-finanszírozási ügyfélszolgálat

Gyakori kérdések

 

 

Milyen díjakat kell fizetnem a finanszírozónak, ha a szerződésnek megfelelően járok el?

 • Törlesztő részleteket, esetlegesen moratóriumi törlesztést a szerződés alapján meghatározott összegekben, időpontokban,
 • a hirdetményben meghatározott események bekövetkeztekor a kapcsolódó díjakat (pl.: szerződésmódosítás),
 • amennyiben a szerződését deviza alapon, de nem „havi fix” konstrukcióban kötötte, a szerződésben meghatározott devizanem árfolyam változása esetén negyedévente az árfolyamkülönbözetet (árfolyamváltozás I.).

Nem a finanszírozónak fizetem:

 • Casco biztosítás díját,
 • a kötelező felelősségbiztosítás díját,
 • a gépjárműadót (súlyadót),
 • vagyonszerzéssel és átírással kapcsolatos egyéb költségeket.

a lap tetejére

 

Hogyan fizessem a törlesztő részleteket?

Magánszemélyek esetén a fizetési mód alapvetően a postai készpénz-átutalási megbízás. Javasoljuk ugyanakkor, hogy adjon számlavezető bankjának állandó átutalási megbízást a díjakra vonatkozóan! Kérjük, értesítsen minket is ennek megtörténtéről, ekkor nem fogjuk postán küldeni a csekkeket.

A fizetési mód gazdálkodó szervezet és egyéni vállalkozó esetében átutalás. Kérjük, hogy a fizetendő díjat néhány nappal a megjelölt esedékesség előtt utalja át, hogy az esedékesség napjára biztosan beérkezzék a finanszírozónál vezetett folyószámláján!

 

a lap tetejére

 

Mi a teendő, ha nem kaptam meg időben a csekket, vagy azok elfogytak?

Hívja az AxFina Hungary Csoport Ügyfélszolgálatát a 62/564-777 telefonszámon, vagy kattintson a Fizetési módhoz kapcsolódó kérelmek menüpontra honlapunkon (www.axfina.hu). Felhívjuk figyelmét, hogy fizetési kötelezettségének ebben az esetben is az esedékesség napjáig eleget kell tenni, a Fizetési értesítőben szereplő bankszámlaszámra.

 

a lap tetejére

 

Mi a devizaalapú szerződés?

Abban az esetben, ha a szerződésben megjelölt „mértékadó devizanem” nem magyar forint (HUF), Ön devizaalapú szerződést kötött. Ilyenkor az induló kamatfeltételek ugyan kedvezőek lehetnek, de Önnek kell viselnie az árfolyamváltozásból adódó kockázatokat. Ebben az esetben a törlesztő részletek a megjelölt devizanem (pl. Euro) és a forint egymáshoz viszonyított árfolyamváltozásának megfelelően is változhatnak, amelyet negyedévente külön csekken küldünk Önnek (árfolyamváltozás I.).

 

a lap tetejére

 

Mi az az ingó zálogszerződés gépjárműre?

Az ingó zálogjog egy szerződéses biztosíték, melyet a finanszírozó hitelszerződései fedezetének mögöttes biztosítékául alapít. Társaságunk, a finanszírozott gépjármű vonatkozásában ingó zálogjogot jegyeztet be első zálogjogi ranghelyre a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által működtetett elektronikus nyilvántartó rendszerbe, a Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba.

Hogyan jön létre az ingó jelzálogjog?

Az ingó jelzálogjog létrejöttének feltétele, hogy a jelzálogszerződés valamennyi szerződő fél részéről érvényesen aláírásra kerüljön, és a zálogjog bejegyzésre kerüljön a Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba.

Mi a teendője a Zálogkötelezettnek a HBNY-be való bejegyeztetés érdekében?

A Zálogkötelezett köteles a zálogjogot bejegyeztetni a Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba, ennek érdekében fel kell keresnie egy választása szerinti közjegyzőt, aki elvégzi a regisztrációját, és közreműködik a zálogkötelezetti nyilatkozat megtételében. Amennyiben a Zálogkötelezett már korábban regisztrált a Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba, úgy a közjegyző csak a zálogkötelezetti nyilatkozat megtételében működik közre. A közjegyző eljárásával kapcsolatban felmerült költségeket a Zálogkötelezett köteles viselni.

Mikor és hogyan van szükség a bejegyzett ingó zálogjog módosítására?

Az ingó zálogjog módosításának feltételei szerződésátruházás esetén:

2014. március 15. napját megelőzően kötött ingó jelzálogszerződések esetén:

 • az adatmódosítás a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által vezetett, gkZONY rendszeren keresztül történik
 • tartozásátvállalási szerződésnek érvényesen létre kell jönnie a felek között
 • az új Zálogkötelezettnek (szerződésbe belépő fél) a részére megküldött Változásbejegyzési Nyilatkozatot aláírva, eredeti példányban vissza kell küldenie a finanszírozó részére
 • a Változásbejegyzési eljárás költségét meg kell fizetnie a finanszírozó felé

2014. március 15. napját követően kötött ingó jelzálogszerződések esetén:

 • az adatmódosítás a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által működtetett, HBNY rendszeren keresztül történik
 • az új Zálogkötelezettnek regisztrálnia kell magát a Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba
 • tartozásátvállalási szerződésnek érvényesen létre kell jönnie a felek között
 • a Változásbejegyzési eljárás költségének megfizetésre kell kerülnie a finanszírozó felé

Az ingó zálogjog módosításának feltételei jogutódlás esetén:

2014. március 15. napját megelőzően kötött szerződések esetén:

 • az adatmódosítás a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által vezetett, gkZONY rendszeren keresztül történik
 • a jogutódlást igazoló okiratok Társaságunk részére benyújtásra kerültek
 • az új Zálogkötelezettnek (jogutódnak) a részére megküldött Változásbejegyzési Nyilatkozatot aláírva, eredeti példányban vissza kell küldenie a finanszírozó részére
 • a Változásbejegyzési eljárás költségének megfizetésre kell kerülnie a finanszírozó felé

2014. március 15. napját követően kötött szerződések esetén:

 • az adatmódosítás a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által működtetett, HBNY rendszeren keresztül történik
 • az új Zálogkötelezettnek regisztrálnia kell magát a Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba
 • a jogutódlást igazoló okiratok Társaságunk részére benyújtásra kerültek
 • a Változásbejegyzési eljárás költségének megfizetésre kell kerülnie a finanszírozó felé

Mikor és hogyan törlődik a zálogjog, a finanszírozott eszközről?

2014. március 15. napját megelőzően kötött szerződések esetén:

A finanszírozási szerződésének fedezetét képező gépjárműre alapított ingó jelzálogjog törlését a szerződés lezárását követő 10 napon belül társaságunk kérelmezi elektronikus úton a MOKK ingó zálogjogi nyilvántartásából (gkZONY rendszerből).

A fenti esetben az ingó zálogjog törlésének feltétele, hogy az Ügyfél a finanszírozási szerződéséből eredő valamennyi kötelezettségét maradéktalanul teljesítse a finanszírozó felé, valamint a Zálogkötelezett a részére megküldött Törlési Nyilatkozatot aláírva, eredeti példányban visszaküldje a finanszírozó részére. Amennyiben az ingó zálogjoggal biztosított finanszírozási szerződés felmondásra kerül, és a gépjárművet Társaságunk birtokba vette, a gépjárműre alapított Opciós jog gyakorlásával a zálogtárgy tulajdonjogát Társaságunk szerzi meg, mely esetben szintén Társaságunk végzi a zálogjog töröltetését.

2014. március 15. napját követően kötött szerződések esetén:

A finanszírozási szerződésének fedezetét képező gépjárműre alapított ingó jelzálogjog törlését a szerződés lezárását követő 10 napon belül társaságunk kérelmezi elektronikus úton a Hitelbiztosítéki Nyilvántartásból. (HBNY rendszerből).

A fenti esetben az ingó zálogjog törlésének feltétele, hogy az Ügyfél a finanszírozási szerződéséből eredő valamennyi kötelezettségét maradéktalanul teljesítse a finanszírozó felé. Amennyiben az ingó zálogjoggal biztosított finanszírozási szerződés felmondásra kerül, és a gépjárművet Társaságunk a Zálogkötelezettel kötött közös értékesítési megállapodás alapján birtokba vette, úgy a gépjármű értékesítését követően szintén Társaságunk végzi a zálogjog töröltetését a HBNY rendszerből.

Bővebb információkat hol szerezhetek?

Az egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogi nyilvántartásáról (gkZONY rendszer), valamint a Hitelbiztosítéki Nyilvántartásról (HBNY rendszer) több információt megtudhat a www.mokk.hu weboldalon.

 

a lap tetejére

 

Mi az „integrált casco” konstrukció?

Az „Integrált Casco” Ön számára az egyszerűséget és a biztonságot jelenti. A biztosítás díjai a gépjárműve havi törlesztőrészleteivel együtt fizetendőek. A cascobiztosítás fedezettsége a szerződött futamidő végéig tart. Káresemény bekövetkeztekor az ügyintézés menete megegyezik a klasszikus piaci feltételekkel rendelkező casco biztosításokéval. A biztosítással kapcsolatos dokumentumokat a biztosító társaság közvetlenül Önnek küldi meg.

 

a lap tetejére

 

Mi a teendő, ha egyösszegben szeretném visszafizetni a tartozásomat?

Bármely értéknapra tájékoztatást tudunk nyújtani az aznapi tartozás pontos összegéről. Önnek elég telefonon jeleznie a szándékát ügyfélszolgálatunknak, és postán megküldjük a szerződés módosításhoz szükséges dokumentumokat. A szerződés módosításokra vonatkozó díjakat nyilvános hirdetményünk tartalmazza. Kérjük, ügyeljen arra, hogy mielőtt befizeti az előtörleszteni kívánt összeget, feltétlenül egyeztessen az ügyfélszolgálattal!

 

a lap tetejére

 

Mi a teendő, részleges előtőrlesztés esetén?

A futamidő alatt, a szerződésben foglaltak szerint szerződésmódosítási díj fizetése mellett lehetőség van a hátralévő tartozás részleges előtörlesztésére. Amennyiben módosítani kívánja szerződését, kérjük, a „Igény bejelentés részleges előtörlesztéshez” űrlap kitöltésével jelezze szándékát Társaságunk felé.

 

a lap tetejére

 

Hol található a hirdetmény?

Aktuális hirdetményünk megtalálható ügyfélszolgálatunkon és a honlapunkon a http://www.axfina.hu/maganszemelyek/gepjarmu-finanszirozasi-ugyfelszolgalat/hirdetmeny/ internetes oldalunkon.

 

a lap tetejére

 

Kell-e casco biztosítást kötnöm a finanszírozott gépjárműre?

A speciális Casco - mentes konstrukciók kivételével minden esetben kötelező a teljes körű Casco biztosítás megkötése, mégpedig az ügyfelünk által választott biztosítótársaságnál, a biztosítási kötvényben a finanszírozó cég kedvezményezettségének megjelölésével.

A megkötött Casco biztosítást a szerződés futamideje alatt nem lehet felmondani, higgye el, ez közös érdekünk! Kérjük ne feledje, hogy amennyiben a finanszírozás futamideje alatta biztosítótársaság bármely okból (pl.: a díj nemfizetése miatt) megszünteti a kockázatviselést (felmondja a Casco-t), Társaságunk felmondhatja a finanszírozási szerződést.

Amenyiben finanszírozási szerződés megkötésekor Ön a NO Casco konstrukciót választotta, akkor nem kell kötnie Casco biztosítást. Abban az esetben azonban, ha a gépjárművét ellopják, vagy totálkárt szenved, az Ön tartozása a finanszírozó felé egy összegben, azonnal esedékessé válik.

 

a lap tetejére

 

Mire kell különösen figyelnem a casco-val kapcsolatban?

Kérjük, feltétlenül tájékozódjon arra vonatkozóan, hogy az Ön biztosítása, milyen események bekövetkeztekor milyen összeg erejéig nyújt biztosítást és mely esetekben tagadhatja meg a biztosító a kártérítést. Az alábbiakra feltétlenül felhívjuk a figyelmét:

 • győződjön meg róla, hogy az autójába szerelt biztonságtechnikai berendezéseket a biztosítótársaság elfogadja,
 • a biztosítótársaság engedélye nélkül ne készítsen másolatot a kulcsokról, az indítókulcsot soha, semmilyen körülmények között ne hagyja az autóban őrizetlenül (például a garázskapu nyitásakor, vagy kisebb koccanás esetén),
 • ne tárolja a forgalmi engedélyt az autóban,
 • parkoláskor minden esetben győződjön meg róla, hogy bezárta az autót és a riasztót bekapcsolta.

 

a lap tetejére

 

Mi a teendő töréskár, vagy lopáskár esetén?

Bruttó 300.000,- forint kárösszeg alatt Önnek lehetősége van arra, hogy közvetlenül intézze a javítást és a kárösszeg felvételét a biztosítótársaságnál. Az erre vonatkozó meghatalmazást az Üzletszabályzat tartalmazza. Ezt meghaladó károk esetén kérjük hívja fel ügyfélszolgálatunkat és kérje részletes tájékoztatónkat! A káresemény bejelentéséhez aktuális nyomtatványunk megtalálható a www.axfina.hu internetes oldalon a Letölthető kérelmek között.

 

a lap tetejére

 

Mi a teendő, ha el akarom adni az autót a szerződés futamidejének lejárta előtt?

Hívja ügyfélszolgálatunkat a megoldás megtalálása érdekében.

 

a lap tetejére

 

Mi a teendő, ha külföldre akarok menni a finanszírozott autóval?

Nem kell rendelkeznie a finanszírozó írásos engedélyével, ha a kölcsönszerződés keretében vásárolt gépjárművel lépi át a határt. Lízingelt gépjárművek esetén a határátlépési engedélyt az Üzletszabályzat tartalmazza. Külföldi utazása előtt kérjük, győződjön meg róla, hogy Casco biztosítása kiterjed-e az úticélként megjelölt országokra.

 

a lap tetejére

 

Mi a teendő, ha nem tudom időben fizetni a díjakat?

Amennyiben akár előre látható, akár nem várt negatív változás áll be fizetőképességében, azt mihamarabb, lehetőség szerint a fizetési késedelem bekövetkezését megelőzően jelezze a finanszírozó felé, hogy a közös megoldáskeresés mielőbbi megkezdődhessen.

A témában részletes tájékoztatót talál a www.axfina.hu honlapon a Tájékoztatók részben:

http://www.axfina.hu/media/download/altalanos-tajekoztato-fizetesi-problemak-esetere.pdf

Újabb kockázati elemzés után van mód arra, hogy a szerződésben megállapított díjakat átütemezzük egy Önnek is megfelelő időpontra. Kérjük hívja ügyfélszolgálatunkat vagy töltse ki formanyomtatványunkat melyet megtalál a www. axfina.hu  internetes oldalon a Letölthető kérelmek között.

 

a lap tetejére

 

Előfordulhat-e, hogy más pénzintézet megtagadja tőlem a hitelfolyósítást azért, mert tartozom az AxFinának?

Igen. A pénzintézeteknek törvényi kötelezettségük van arra vonatkozóan, hogy ügyfeleik tartozását folyamatosan jelentsék a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR). A nyilvántartás eredményeit a pénzintézetek figyelembe vehetik a hitelügyletek elbírálásánál.

a lap tetejére

 

Mi az a csoportos beszedés?

A csoportos beszedési megbízásnál a finanszírozóval mint szolgáltatóval és számlavezető bankjával egyszerre szerződik a szolgáltatásra: meghatalmazza a szolgáltatót (finanszírozó), hogy az esedékességkor számlájáról emelje le a díjat és ugyanakkor engedélyt ad a banknak (pl. OTP) , hogy ezt a szolgáltató részére lehetővé tegye.

 

a lap tetejére

 

Miért jó nekem a csoportos beszedés?

A csoportos beszedési megbízás előnye a hagyományos "sárga csekkes" vagy átutalásos befizetéssel szemben, hogy a fizetendő díjak és egyéb költségek automatikusan, az esedékesség időpontjában kerülnek levonásra számlájáról, így megszűnik annak esélye, hogy a késedelmes fizetés miatt késedelmi kamat kerüljön felszámításra és elkerüli az esetleges lejárt tartozás miatti kintlévőségi intézkedéseket, költségeket.

 

a lap tetejére

 

Hogyan tudok csoportos beszedésre felhatalmazást adni?

Csoportos beszedési felhatalmazást legegyszerűbben számlavezető bankjának internetbanki felületén vagy telefonos ügyfélszolgálatán keresztül adhat. A megbízás személyesen a bankfiókban is intézhető.
A felhatalmazás megadásakor használja a AxFina Hungary Zrt., mint szolgáltató A11080996 azonosítóját, valamint fogyasztó azonosítóként AxFina Hungary Zrt-s szerződésének számát, melyet megtalál minden Önnek küldött dokumentumunk fejlécében.

 

a lap tetejére

 

A csoportos beszedési megbízásnak milyen költsége van rám vonatkozóan?

A csoportos beszedési megbízás költségei a bankoknál jellemzően alacsonyabbak, mint az átutalás költségei. A pontos díjakról számlavezető bankjának kondíciós listájáról tájékozódhat.

 

a lap tetejére

 

Mi történik akkor, ha nincs elég pénz a számlámon csoportos beszedés esetén?

A díjesedékesség napjától számítva további 3 napon keresztül kíséreli meg bankja lehívni az aktuális díjat, amennyiben ez nem sikerül, 20 nap múlva az AxFina ismét megpróbálja lehívni ugyanezt az összeget. Ebben az esetben a díjesedékesség napjától a banki jóváírás napjáig késedelmi kamat (jegybanki alapkamat kétszerese) terheli a lejárt tartozását. A lejárt tartozás összegére – kivéve a fenti 20 napot követő egyszeri próbálkozást – újabb csoportos beszedést nem indítunk. Fedezethiány miatt meghiúsult beszedés esetén a lejárt tartozás kiegyenlítéséről Önnek kell gondoskodnia. Kérjük, lejárt tartozását – az esetleges kintlévőségi intézkedések elkerülése érdekében – haladéktalanul rendezze!

 

a lap tetejére

 

Milyen esetben nem igényelhetek csoportos beszedést?

Amennyiben szerződés szerinti díjesedékessége nem 5, 15 vagy 25-e, abban az esetben akkor tudjuk Önnek a csoportos beszedési szolgáltatást biztosítani, ha módosítjuk a díjak fizetési esedékességét 5, 15, 25 -re. Ezt a módosítást díjmentesen tudjuk Önnek elvégezni, de felhívjuk figyelmét, hogy a díjainak összege növekszik, ha a jelenleginél későbbi díjfizetési napot választ.
A havi díj esedékességének változtatása érdekében kérjük hívja ügyfélszolgálatunkat vagy töltse ki formanyomtatványunkat melyet megtalál a www.axfina.hu  internetes oldalon a Letölthető kérelmek között. A díjfizetési esedékesség változásának feltétele az általunk kiküldött szerződésmódosítási dokumentum aláírt példányának határidőre történő visszaérkezése.

Az Ön szerződésén szerződésmódosítási igényt regisztráltunk.
Amint a folyamatban lévő szerződésmódosítási ügyintézés lezárult, szerződése automatikusan át fog kerülni csoportos beszedéses fizetési módba, erről Önt az első csoportos beszedés indítása előtt, esedékesség előtti SMS-ben fogjuk tájékoztatni.

Az Ön szerződése nem hatályos, vagy határidős felmondás alatt áll.
Sajnos csoportos beszedési szolgáltatásunkat csak hatályos szerződéssel rendelkező ügyfeleinknek tudjuk biztosítani.

Ön nem az AxFina Hungary Zrt. ügyfele.
Sajnos csoportos beszedési szolgáltatásunkat csak az AxFina Hungary Zrt. ügyfeleinek tudjuk biztosítani.

Az Ön havi fix szerződése lejáratot követő futamidő hosszabbítási időszakban van
Technikai okok miatt Önnek jelenleg nem tudjuk csoportos beszedési szolgáltatásunkat biztosítani. Dolgozunk ezen technikai ok mielőbbi elhárításán. Amennyiben Ön megadja /megadta számlavezető bankjánál a csoportos beszedési megbízást, azt a technikai akadály elhárulta után automatikusan aktiváljuk, és erről Önt az első csoportos beszedés indítása előtt, esedékesség előtti SMS-ben fogjuk tájékoztatni.
Megértését köszönjük!

 

a lap tetejére

 

Adhatok meg limitet csoportos beszedéshez?

Limitálhatja annak összegét, azonban annak megadásakor szíveskedjen figyelembe venni, hogy szerződésének törlesztő részlete változik-e pl. a referencia kamatok változása miatt, illetve ha a szerződése devizaalapú, akkor árfolyam-különbözetet is kell fizetnie, amely szintén módosíthatja a havonta fizetendő összeget. Limit megadása esetén Önnek minden díjfizetéskor célszerű figyelemmel kísérnie, hogy a limit összege elegendő-e a fizetési kötelezettsége teljesítéséhez.

 

a lap tetejére

 

Kihez fordulhatok kérdéseimmel?

A szerződésével összefüggő kérdésével forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz, vagy keresse fel a www.axfina.hu internetes oldalunkat:

 • törés- és lopáskár bejelentése,
 • módosítási igények,
 • előtörlesztési kérelmek,
 • szerződéslezárás,
 • fizetésimód változtatása,
 • folyószámla-egyeztetés,
 • adatváltozás bejelentése,
 • a szerződéssel kapcsolatos egyéb információk.

Sürgős esetben lehetősége van a személyes helyszíni ügyintézésre. Kérjük, hogy lehetőleg előző nap telefonon egyeztessen időpontot ügyfélszolgálatunkkal a 62/564-777-es telefonszámon.

 

a lap tetejére

 

Hol találhatóak az árfolyamok?

Társaságunk az általa alkalmazott deviza árfolyamokat a www.axfina.hu internetes oldalon a Tájékoztató részben található Árfolyam címen teszi közzé, minden banki napon 10.00 és 11.00 óra között.

a lap tetejére

A+ A-
© 2006-2017. Lombard Lízing Zrt. Minden jog fenntartva